ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

    9 มกราคม 2566 เวลา 08.15 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายณรงค์ จุมพล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวแนะนำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนได้ทราบ และได้ให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่แนะนำตัว กล่าวทักทายกับทุก ๆ คน ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ขอต้อนรับด้วยความยินดียิง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *