Welcome To The Namkhunwittaya School Website.     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา.

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบประกาศนีบัตร เกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.10 นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา กล่าวต้อนรับและแนะนำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาทุกคนทราบ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ คือ นายนิยม พานิชกุล ซึ่งท่านย้ายมาจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเมินกิจกรรม 9 ส.

9 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการและนำเสนอการดำเนินกิจกรรม 9 ส ของโรงเรียน กับคณะกรรมการประกวดกิจกรรม 9 ส.

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566

25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมากมายหลายกิจกรรม เช่น การแสดงของนักเรียน การประกวดร้องเพลง

พิบูล
NKW-Channel-3

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มสื่อใสวัยทีน โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน (ปีที่ 2) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  “ของส่วนรวมยืมก่อนได้ไหม” โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 67

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น​

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 90

ข่าวการศึกษา
ห้องเรียนออนไลน์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

         การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง...

Read More
school