Welcome To The Namkhunwittaya School Website.     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา.

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”           11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

ครบรอบ 28 ปี โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

ครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในปีนี้ นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน ร่วมสักการะพระพุทธรูป บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่

ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

24 มกราคม 2566 เวลา 14.40 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ จุมพล

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

9 มกราคม 2566 เวลา 08.15 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายณรงค์ จุมพล เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวแนะนำรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

พิบูล
NKW-Channel-3

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มสื่อใสวัยทีน โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน (ปีที่ 2) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  “ของส่วนรวมยืมก่อนได้ไหม” โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 11

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น​

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 82

ข่าวการศึกษา
ห้องเรียนออนไลน์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
school