ครูประกฤษฏิ์ ทองดอนดู่

ครูประกฤษฏิ์ ทองดอนดู่ เรียนออนไลน์กับคุณครูประกฤษฏิ์ ทองดอนดู่  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คลิกที่รูปด้านล่าง คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน

Read more

ครูพัสนี สีระบุตร

ครูพัสนี สีระบุตร เรียนออนไลน์กับคุณครูพัสนี สีระบุตร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คลิกที่รูปด้านล่าง คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน

Read more

ครูมิลรดา จันคะนา

ครูมิลรดา จันคะนา เรียนออนไลน์กับคุณครูมิลรดา จันคะนา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คลิกที่รูปด้านล่าง คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน

Read more

ครูสุทธิรัตน์ ชาวศรี

ครูสุทธิรัตน์ ชาวศรี เรียนออนไลน์กับคุณครูสุทธิรัตน์ ชาวศรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่รูปด้านล่าง คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน

Read more

ครูวิไลวรรณ ยิ่งนอก

ครูวิไลวรรณ ยิ่งนอก เรียนออนไลน์กับคุณครูวิไลวรรณ ยิ่งนอก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คลิกที่รูปด้านล่าง คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน

Read more

ครูอรญา แถลงสุข

ครูอรญา เเถลงสุข เรียนออนไลน์กับคุณครูอรญา แถลงสุข  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกที่รูปด้านล่าง คลิกเพื่อเข้าห้องเรียน

Read more