โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มสื่อใสวัยทีน โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน (ปีที่ 2) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  “ของส่วนรวมยืมก่อนได้ไหม” โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน

Read more