โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”           11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

Read more