ตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนายการสำนักการศึกษาฯ พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
2. การดำเนินกิจกรรม 9 ส ในโรงเรียน
3. งานนิเทศติดตามและประเมินผล
4. งานโรงเรียน/สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ
6. งานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
7. งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.