ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561

        21 พ.ค. 2561 เวลา 16.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เพื่อรับทราบข้อราชการ นโยบายต่าง ๆ พร้อมทั้งปรึกษาหารือข้อราชการอื่น ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.