อบรมจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

        4 เม.ย. 2561 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำโดยนายสายทอง เขียวขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นำคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อบรมจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2561 เตรียมเปิดสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การจัดคาบสอน จัดครูผู้สอน และจัดตารางสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชมภาพกิจกรรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya/

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.