ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560(สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) แล้วดังนี้

กำหนดการ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561)

ตารางสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบ 3-4 มีนาคม 2561)

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.