กรกฎาคม 12, 2018 archive

ตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนายการสำนักการศึกษาฯ พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
2. การดำเนินกิจกรรม 9 ส ในโรงเรียน
3. งานนิเทศติดตามและประเมินผล
4. งานโรงเรียน/สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ
6. งานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
7. งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
Continue reading

แสดงความเคารพต่อวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า

ผกท.และ นศท.โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
และยินดีที่ทีมหมูป่าปลอดภัยกันทุกคน #ทีมหมูป่า Continue reading

ปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี  Continue reading