กรกฎาคม 2018 archive

สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2561

        17-18 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อวัดความรู้ของนักเรียน  อ่านเพิ่มเติม..

Continue reading

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

        วันนี้ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำโดยประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เพื่อรับทราบนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานบ้านเรา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ … ดูเพิ่มเติม

Continue reading

ตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนายการสำนักการศึกษาฯ พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
2. การดำเนินกิจกรรม 9 ส ในโรงเรียน
3. งานนิเทศติดตามและประเมินผล
4. งานโรงเรียน/สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ
6. งานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
7. งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
Continue reading

แสดงความเคารพต่อวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า

ผกท.และ นศท.โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
และยินดีที่ทีมหมูป่าปลอดภัยกันทุกคน #ทีมหมูป่า Continue reading

ปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี  Continue reading