เมษายน 2018 archive

อบรมจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

        4 เม.ย. 2561 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำโดยนายสายทอง เขียวขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นำคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อบรมจัดทำ ปรับปรุงหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ที่จะเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2561 เตรียมเปิดสอนรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร การจัดคาบสอน จัดครูผู้สอน และจัดตารางสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชมภาพกิจกรรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya/

อบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

        3 เม.ย.2561 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya/

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561

        2 เม.ย. 2561 เวลา 13.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561  ประธานในที่ประชุมได้รับเกียรรติจากนายณฐพงษ์ ม่วงอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในที่ประชุม  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนของเรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya/