กุมภาพันธ์ 2018 archive

สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อวัดและประเมินผลคุณภาพของผู้เรียน ประเมินผลการเรียน ตรวจสอบหรือพิจารณาผลการเรียนโดยสรุปของผู้เรียน ว่าแต่ละคนเก่ง-อ่อน เพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามรับชมภาพกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya/

สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปี 2560

        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมของโรงเรียนได้ที่  https://www.facebook.com/namkhunwittaya/

 

งานประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น ประจำปี 2561

เขตถิ่นดินดี มีเงาะทุเรียนข้าวโพดหวาน
นับล้านนกกระยางขาว ชนเผ่าสามภาษา ล้ำค่าอัญมณี
ของดีศิลาดำ งามล้ำน้ำตกตาดไฮ สวยซึ้งใจพลาญฮึม

        งานประเพณีของดีเมืองน้ำขุ่น ประจำปี 2561  ปีนี้ได้รับเกียรติจากนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยพ่อเมืองน้ำขุ่นนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอน้ำขุ่น หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น ปีนี้โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการซุ้มนิทรรศการผลงานนักเรียน และร่วมเป็นตัวแทนในขบวนฟ้อนรำของแต่ละเทศบาล และแต่ละตำบลในอำเภอน้ำขุ่น งานจัดระหว่างวันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2561  แวะชมแวะชิมอาหารและเที่ยวงานกันได้นะครับ 

 

 

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่      https://www.facebook.com/namkhunwittaya