มกราคม 2018 archive

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560(สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) แล้วดังนี้

กำหนดการ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

Continue reading

“ฟ้าขาวเกมส์” กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560

        28-29 ธันวาคม 2560 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2560  “ฟ้าขาวเกมส์” ขึ้น ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายพัทธ์ฐินันท์ สานุสันต์ ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาเข้าร่วมในพิธีเปิด  ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของผู้เรียน

ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่        https://www.facebook.com/namkhunwittaya/