Author's posts

ตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงาน

ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนายการสำนักการศึกษาฯ พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมและมอบแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความคืบหน้าของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
2. การดำเนินกิจกรรม 9 ส ในโรงเรียน
3. งานนิเทศติดตามและประเมินผล
4. งานโรงเรียน/สถานศึกษาพอเพียงท้องถิ่น 
5. โครงการพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ
6. งานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
7. งานกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด
Continue reading

แสดงความเคารพต่อวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า

ผกท.และ นศท.โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาแสดงความเคารพต่อวีรบุรุษผู้กล้าที่ได้เสียชีวิตในการช่วยเหลือทีมหมูป่า
และยินดีที่ทีมหมูป่าปลอดภัยกันทุกคน #ทีมหมูป่า Continue reading

ปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี  Continue reading

อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning

        นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมเเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

Continue reading

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศ กำหนดการและตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560(สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561) แล้วดังนี้

กำหนดการ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

Continue reading

เงินฝาก Kids D ปี 61 ฝากปุ๊บ รับปั๊บ กระปุกน้องพากเพียร

ธ.ก.ส สาขาน้ำขุ่น @ เงินฝาก Kids D ปี 61 ฝากปุ๊บ รับปั๊บ กระปุกน้องพากเพียร 😁
🔖🔖เงื่อนไขการรับกระปุกออมทรัพย์ “น้องพากเพียร”
ลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ หรือ ฝากเงินเพิ่มในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ณ ธ.ก.ส สาขาน้ำขุ่น / ธ.ก.ส.ที่ร่วมรายการ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เปิดบัญชีใหม่ หรือ ฝากเงินเพิ่ม ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับกระปุกออมทรัพย์ “น้องพากเพียร” จำนวน 1 กระปุก (1 บัญชี รับได้ 1 กระปุก)
2. กระปุกออมทรัพย์ “น้องพากเพียร” มีจำนวนจำกัด โปรโมชั่นดี ดี เฉพาะวันเด็กปี 2561 เท่านั้นนะครับ 💚

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย 13 วิชาเอก 229 อัตรา

กรุงเทพมหานคร เปิดสอบครูผู้ช่วย 13 วิชาเอก 229 อัตรา สมัคร 19-25 ธันวาคม 2560
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก ระบบรับสมัครสอบสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,050 บาท
2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,800 บาท
3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
1) กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 41 อัตรา
2) กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 8 อัตรา
3) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 32 อัตรา
4) กลุ่มวิชาเอกอนุบาลศึกษา จำนวน 18 อัตรา
5) กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 2 อัตรา
6) กลุ่มวิชาเอกภาาาไทย จำนวน 37 อัตรา
7) กลุ่มวิชาเอกคหกรรม จำนวน 10 อัตรา
8) กลุ่มวิชาเอกวัดผล จำนวน 1 อัตรา
9) กลุ่มวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 6 อัตรา
10) กลุ่มวิชาเอกศิลปศึกษาวาดเขียน จำนวน 19 อัตรา
11) กลุ่มวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 10 อัตรา
12) กลุ่มวิชาเอกแนะแนว จำนวน 31 อัตรา
13) กลุ่มวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน 14 อัตรา

รวมทั้งสิ้น 229 อัตรา

กรณีที่ชื่อสาขาวิชาเอกไม่เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดข้างต้น ให้ปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560

วิธีการรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 19-25 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com หัวข้อ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
1.) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
2.) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
ตามวันเวลาที่กำหนดและได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลาที่กำหนด
***โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทร. 02-437-6631-5 ต่อ 3444 – 5 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
http://www.kruwandee.com/news-id36707.html

ตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม 9ส.

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประกวดกิจกรรม 9 ส. เข้าตรวจและติดตามประเมินผลกิจกรรม 9ส  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม 9ส. ภายในโรงเรียน ซึ่งถือเป็นนโยบายในการพัฒนาโรงเรียน ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล และสร้างสรรค์  Continue reading

ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม. 3 คนไหนสนใจจะสมัครเป็นนักเรียนทุน พสวท (ทุนฟรีถึงปริญญาเอก)

ประชาสัมพันธ์นักเรียน ม. 3 คนไหนสนใจจะสมัครเป็นนักเรียนทุน พสวท (ทุนฟรีถึงปริญญาเอก) รับ 100 คน จากทั่วประเทศ อยากรู้รายละเอียด คุณสมบัติให้กดเข้าไปอ่านในลิ้งที่แนบมาครับ

https://drive.google.com/file/d/1bg7vVZCwqZnPa7_oTrittDE0w6JmvAuc/view

วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2560

22 พฤศจิกายน 2560 : โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำโดย นายสายทอง เขียวขำ รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็น วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี  Continue reading

Load more